Αρχική

1 Ιουλίου – 26 Νοεμβρίου
2021

O διαγωνισμός για τις ΜμΕ στον χώρο του τροφίμου!

Το Fortune Greece και η dgtl εγκαινιάζουν το project «Food For Growth», μια νέα μεγάλη πρωτοβουλία στον χώρο του τροφίμου. Σε συνεργασία με φορείς και θεσμικούς παράγοντες, θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε τον πλούτο και τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Σκοπός του project είναι να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις που συνδέονται ευρύτερα με τον κλάδο τροφίμων και ποτών, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την αγροδιατροφική αλυσίδα και τη Συμβολαιακή Γεωργία, αλλά και με την αειφορία, δηλαδή τη διατροφική τάση που προστατεύει τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

 1. Να αναδείξουμε τη δυναμική του κλάδου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
 2. Να βοηθήσουμε τις εταιρίες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ώστε να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στα ράφια των αγορών της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους Stakeholders στο ίδιο τραπέζι σε ένα event, στο οποίο θα συμμετέχουν ομιλητές από φορείς και εταιρείες σε ειδικά discussion panels, για να συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του χώρου.

Στον διαγωνισμό καλούνται να συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, όπως κι άλλες, οι οποίες:

 • Προτείνουν διαδικασίες – μεθοδολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κι υποστηρίζουν την αειφορία.
 • Απαντούν στο μεγάλο πρόβλημα του food waste – απόβλητα τροφίμων.
 • Χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθοδολογίες με σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια τροφίμων.
 • Έχουν ως επίκεντρο τους τομείς της γαστρονομίας και του τουρισμού.
 • Επεμβαίνουν με καινοτόμες προτάσεις στη διατροφική συμπεριφορά.
 • Ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα ευρύτερα.

Καλούνται να συμμετέχουν Ελληνικές Μικρομεσαίες Εταιρείες στον τομέα του τροφίμου, με κύκλο εργασιών άνω των 500.000€ και με στρατηγική προτεραιότητα την διεθνή ανάπτυξη.

Food for Growth

Σχετικά με τον Διαγωνισμό

Σκοπός

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει καινοτόμες ΜμΕ, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και πεδία συνεργασίας στον τομέα του τροφίμου και να δώσει πρόσβαση σε ευκαιρίες χρήσης μιας σειράς υπηρεσιών, αλλά και χρηματοδότησης. Ο νικητής θα λάβει υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους και από τους supporters του project οι οποίες θα εξειδικευτούν και θα αφορούν την επιχειρηματική του ανάπτυξη, ειδικά ως προς το business planning, τις πωλήσεις, το marketing και το branding, αλλά και την επικοινωνία,την εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics και την διεθνή ανάπτυξη.

Συμμετοχή & Αξιολόγηση

O Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις:

 • 1η Φάση
  Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, με ερωτήσεις γύρω από ένα βασικό business plan.
 • 2η Φάση
  Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδική Ελεγκτική Επιτροπή η οποία θα βαθμολογήσει τις καλύτερες από αυτές και ο νικητής θα αναδειχθεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2022.

*  Τα μέλη των επιτροπών είναι καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

Έπαθλα

Θα υπάρξει μια (1) Νικήτρια Εταιρεία στον Διαγωνισμό, η οποία θα κερδίσει μη- χρηματικά βραβεία τα οποία είναι τα εξής:

 • Υποστήριξη σε θέματα δημοσιότητας κι επικοινωνίας από το FORTUNE
 • Υποστήριξη σε θέματα marketing & branding από την MSCOMM
 • Υποστήριξη σε θέματα εξωστρέφειας και γενικότερα παρουσίας στα σημεία πώλησης από την ADUS
 • Υποστήριξη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης από την One Point

Υποστηρικτές

* ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Υπό την καθοδήγηση του:
Σε συνεργασία με:
Με αποκλειστική δωρεά από το:

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση